„Да бъдеш Баща“ е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. Тя е част от международната кампания MenCare.

На света има приблизително три и половина милиарда мъже и всички те са различни – високи и ниски, богати и бедни, черни и бели… Има обаче нещо, което обединява огромен брой от тях: четирима от всеки пет мъже са нечии бащи. Дори и да не са биологични родители, почти всички мъже по света имат връзка с деца в ролята си на доведени бащи, братя, чичовци, дядовци, учители, наставници, треньори или просто приятели.›

В световен мащаб все още много мъже остават извън грижите за децата поради различни причини. Съществуват обаче изследвания и много доказателства за това, че ангажираното и откликващо на нуждите на детето бащинство и мъжкото включване правят по-добър живота не само на децата и жените, но и на самите мъже. Положителното включване на мъжете влияе благоприятно върху равенството между половете и предотвратяването на насилието над деца.

›Цели на кампанията

 • Да предизвика обществен дебат за „мъжките“ и „женските“ роли в отглеждането, възпитанието и образованието на децата;
 • Да даде на бащите (и на родителите като цяло) възможност да получават повече полезна и практична информация за особеностите в развитието на детската психика и поведение;
 • Да създаде повече възможности за утвърждаване на позитивния модел на възпитание както в семейството, така и в детските градини, училищата, обществото като цяло;
 • Да даде възможност на хората, които споделят принципите на кампанията „Да бъдеш Баща“, да бъдат част от една общност.

Основните принципи на кампанията

 • В центъра на кампанията са нуждите на детето;
 • Развитието на детето преминава през естествени промени и подкрепата на значимите възрастни около него е важна;
 • Бащата има ключова роля за успешното развитие на детето;
 • Позитивният подход във възпитанието има ключово значение за развитието на децата като уравновесени и пълноценни личности в обществото;
 • Насилието във всичките му форми е неприемлив метод за възпитание;
 • Партньорството между семейството и институциите, ангажирани с отглеждането, възпитанието и образованието на децата, е от решаващо значение за успешното развитие на детето.

Основни дейности на кампанията

 • Национална информационна и медийна кампания, включваща множество събития, информационни видео и печатни материали, национални и местни инициативи, други.
 • Работа в детските градини и начални училища за развиване на успешни модели за работа с бащи от страна на учители, социални работници и местни власти.
 • Развиване на мрежа от организации и институции на местно и национално ниво, които последователно работят за пълноценното включване на мъжете в живота на децата.

Партньори в кампанията са Фондация „Асоциация Анимус“„Български център за джендър изследвания“,Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“Фондация „За Нашите Деца“„Институт по социални дейности и практики“Фондация „ЛАЛЕ“„Национална мрежа за децата“Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Асоциация „Родители“ (основен координатор), „Център за изследване и политики за жените“.

Проектът се финансира от Фоднация Оук.