Национална мрежа за децата: Фокусът в детското правосъдие трябва да се премести от наказанието към социалната подкрепа

В свое становище, изпратено до Министерство на правосъдието, Национална мрежа за децата се застъпва за реформа в системата на детско правосъдие и изразява категоричната си подкрепа за отмяна на Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и за приемането на проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки…

Details

Психологът Иван Игов: Толерантността към насилието в цялото общество се пренася и върху децата

Съвременните деца започват да губят връзката между добро и лошо, каза детският психолог Иван Игов в студиото на Нова телевизия по повод случая на детска агресия във Варна, този път завършил трагично. Това изглежда неясно и неразбираемо, много хора го свързват с етническата принадлежност на децата, но за съжаление има и други случаи – преди…

Details

Неправителствени организации, подкрепени от представители на академичните среди и граждани, се обединяват в подкрепа на Истанбулската конвенция за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с отворено писмо

Щеше да е смешно, ако не беше жестоко. Така се успокояваме помежду си всички, които не сме безразлични към всекидневния тормоз и които от над 20 години се занимаваме с това, да подкрепяме брутално пребити жени от техните съпрузи и партньори, да помагаме на деца, преживели немислими форми на насилие, да работим по промени и…

Details

Център за правата на децата във Враца проведе обучение за специалисти

На 11 и 12 януари 2018 г. в Центъра за правата на децата, гр. Враца, управляван от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България, се проведе обучение „Конфериращи практики във възстановителното правосъдие с деца в конфликт и контакт със закона“. Водещ на обучението беше г-жа Дияна Русева, присъстваха социални работници от отдел „Закрила…

Details

Започва ново обсъждане на проекта за закон за детско правосъдие

Работата по проект за нов закон, свързан с престъпленията и проявите, извършени от малолетни и непълнолетни, отново е в изходна позиция. В портала за обществени консултации strategy.bg e качен консултационен документ, от който става известно, че все още има няколко въпроса, които трябва да бъдат обсъдени. Законопроектът, изготвен от екипа  на заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева…

Details

Обучение по прилагане на метода “Семейна групова конференция” във Враца

На 11 и 12 януари 2018 г. в Центъра за правата на децата ще се проведе обучение по прилагане на метода „Семейна групова конференция“. Водещ на обучението ще бъде Диана Русева, психолог и сертифициран обучител. Участниците ще придобият познания за прилагането на метода, който допринася за намиране на решение на различни проблеми и при които…

Details

В Община Пазарджик се проведе обучение на тема “Процедура при разглеждане на наказателни дела при непълнолетни извършители на престъпления. Мерки за противодействие на трафика на деца”

В Община Пазарджик се проведе обучение на тема “Процедура при разглеждане на наказателни дела при непълнолетни извършители на престъпления. Мерки за противодействие на трафика на деца”. Обучението се организира от Фонд за превенция на престъпността ИГА и МКБППМН, Пазарджик, в рамките на проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт…

Details

Работна среща за планиране на дейностите на Движение в помощ на деца срещу физическа заплаха и емоционална репресия

Работна среща по проекта „Chapter: Да отворим нова страница – движение в помощ на деца срещу физическа заплаха и емоционална репресия“ се проведе на 21 ноември в гр. Порто, Португалия. Национална мрежа за децата е партньор по проекта, който се изпълнява от Фондация П.У.Л.С., Перник. Партньори по проекта са още Фондация EVRIS, Исландия, Фондация ADFP,…

Details

Граждански организации призоваха институциите да поемат отговорност за закрилата на деца, жертви на насилие

Фондация „П.У.Л.С.“ и Национална мрежа за децата, със съдействието на институцията на Омбудсмана на Република България, организираха кръгла маса на тема „Предизвикателства и препоръки пред гарантиране правата на децата, пострадали от насилие“. Събитието бе провокирано от пореден случай на бездействие и неадекватна реакция от страна на институции на местно ниво по случай на 11-годишна жертва на…

Details

Микроанализ относно предварително изследване на нагласите за телесното наказание на деца

Настоящият микроанализ е разработен в рамките на проект “Children Help movement Against Physical Threatening and Emotional Repression”, който се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9176. Целта на анализа е да изследва използването на “телесното наказание” в контекста на разбирането му като възпитателна форма при отглеждането и грижата за…

Details