Джобен наръчник срещу насилието, основано на полa

Пакетът от работни ресурси „Джобно ръководство“ е предназначен да предостави на всички професионалисти и хуманитарни работници конкретна информация за подпомагане на хора, преживели насилие, основано на пола в контекста, в който не съществуват други услуги, подкрепящи пострадалите от този вид насилие. Пакетът ресурси включва разработени от УНИЦЕФ и адаптирания от фондация „Асоциация Анимус“ глобални стандарти…

Details

В България: бият жените, но обичат „семейните ценности“

Борят се срещу „третия пол“ и се кълнат в „семейните ценности“, но бият жената до себе си: в България все повече майки, съпруги, приятелки стават жертва на домашно насилие. Държавата не прави почти нищо, за да ги защити.

Details

Онлайн изолацията заради коронавируса е увеличила тормоза над децата

„Факт е, че не можем да сме непрекъснато с децата си и да ги закриляме. Важно е обаче да ги учим как сами да забелязват и предвиждат опасностите и какво да направят, ако попаднат на опасно ситуация в интернет. Трябва да развиваме критичното им мислене като ги изслушваме и дискутираме с тях по нещата, които ги вълнуват“, съветва Антоанета Василева, експерт в Националния център по безопасен интернет..

Details

Изграждат кризисен център за деца – жертви на насилие в Ямбол

В Ямбол започна изграждането на кризисен център, който ще помага на деца и лица, пострадали от насилие и експлоатация, съобщиха от местната община. Центърът ще може да приема до 12 души, за които ще се грижат 8 служители. Реконструкция на сградата ще осигури достъп до центъра за групите в неравностойно положение.

Details

Нужни са законови промени за превенция на насилието над деца в интернет

„Превенцията на насилието над деца в интернет е изключително важна тема. Нужни са законодателни промени, които да инициираме в 46-ото Народно събрание. Данните за България са тревожни и е изключително важно да реагираме. Началото на решенията трябва да бъде именно в тази комисия. Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще направи всичко възможно да…

Details

Мерки срещу сексуалното онлайн насилие над деца

В контекста на тревожно увеличаване на обема на материалите за насилие над деца в Интернет, по време на сесията през юли евродепутатите одобриха временен регламент, който позволява на уеб-базирани доставчици на услуги да продължат да се борят с материалите за сексуално насилие над деца онлайн на доброволни начала.

Details

Мрежа за правна помощ към Национална мрежа за децата участва като трета страна по дело пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург

Становището е внесено по делото A.S.E against Bulgaria (А.С.Е. с/у България) – жалба № 53891/20. Делото касае непълнолетно момиче от български произход, жертва на насилие от партньора си. С писмо от 15 юни 2021 г. Мрежа за правна помощ получи разрешение от Европейския съд по правата на човека за встъпване в писмената процедура по представяне на становища от трети страни.

Details

Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище предлагат учени от БАН

Учени от департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и човека към БАН (ИИНЧ-БАН) създадоха „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“. Програмата има иновативен характер за България. Нейното създаване и обучението на училищни специалисти в прилагането й се финансира от Министерството на образованието и науката. До този момент в…

Details

Увеличение на сигналите за насилие над деца

През първото шестмесечие на 2020 и 2021 г. водещи са сигналите, свързани с различните форми на насилие над деца и други рискове за детето, следвани от жалбите, които се отнасят до категорията „дете в риск” и сигнали за родителските права или нарушени лични контакти с детето от страна на единия родител, посочиха от Агенцията за закрила на детето.

Details