Национална мрежа за децата

София, 1463

бул. „Витоша“ № 58, ет. 4,

Тел./Факс: 02 988 82 07

Тел.: 02 444 43 80

Еmail: office@nmd.bg

www.nmd.bg

www.facebook.com/nmdbg