a. За професионалисти – наръчници, добри практики, предстоящи обучения и пр. Тук ще се публикуват ценни материали за превенция и работа с деца, преживели насилие. Тези материали са подходящи за психолози, педагогически съветници, учители, директори на училища, служители от системата на здравеопазването, МВР, прокуратурата и пр.
b. За родители – Материали за позитивно родителство, изследване на общественото мнение за телесното наказание, съвети за разпознаване на сигнали, че детето е преживяло насилие, книги с упражнения за комуникация и разпознаване на емоциите, подходящи филми, произведения на литературата, контакти и връзка с картата за търсене на подходяща помощ и пр.
c. За децата – Материали за деца – какво е насилие, видове насилие, книги, филми, контакти за търсене на помощ и връзка с картата.