INSPIRE

INSPIRE е технически пакет за всеки, който е ангажиран с превенцията на и справянето с насилието над деца и юноши – от правителството до обикновения човек и от гражданското общество до частния сектор.

Той съдържа подбран набор от стратегии, основани на най-надеждните налични данни и с най-голям потенциал да намалят насилието над деца. Десет агенции с дългогодишен опит в поощряването на последователни и базирани на доказателства подходи за предотвратяване на насилието над деца работиха заедно, за да създадат INSPIRE. Тези организации се обединяват и призовават държавите и общностите да задълбочат усилията си за предотвратяване и реагиране срещу насилието над деца като прилагат стратегиите от пакета.

Насилието над деца и юноши включва физическо, сексуално и емоционално насилие и малтретиране. Що се отнася до бебетата и по-малките деца, насилието най-често е под формата на малтретиране от страна на родителите, полагащите грижа лица или други авторитетни фигури. Когато децата порастват, насилието между връстници и насилието от страна на интимния партньор – тормоз, сбивания, сексуално насилие и нападения, също стават често срещани.

Насилието над деца има значителни дълготрайни ефекти, които застрашават благосъстоянието на децата и могат да повлияят на живота им като възрастни. Излагането на насилие в ранна възраст може да увреди развитието на мозъка и да доведе до редица непосредствени или дълготрайни последици за физическото и
психичното здраве. Непосредствените и дългосрочните последствия за общественото здраве и икономическите последствия подкопават ефективността на инвестициите в образованието, здравеопазването и благосъстоянието на децата. Насилието над деца също така влошава продуктивността на бъдещите поколения.

 

Голяма част от това насилие и огромното му въздействие могат да бъдат предотвратени чрез програми, които адресират първопричините и рисковите фактори за насилието.

Насилието произтича от взаимодействие между индивидуални, междуличностни, общностни и обществени фактори и тези четири нива представляват ключовите точки за стратегиите на INSPIRE.

Визията на INSPIRE е свят, в който всички правителства, със силното участие на гражданското общество и общностите, систематично прилагат и наблюдават изпълнението на интервенции за предотвратяване и реагиране срещу насилието над деца и подрастващи и им помагат да достигнат пълния си потенциал.

INSPIRE има за цел да подпомогне страните и общностите в постигането на ключовите приоритети на Целите за устойчиво развитие за 2030 г. – нов набор от цели, които държавите-членки на ООН ще използват за определяне на своите приоритети в периода 2016-2030 г.

Глобално партньорство за прекратяване на насилието над деца

През юли 2016 г. Генералният секретар на ООН основа Глобалното партньорство за прекратяване на насилието срещу деца и свързания с него фонд. Партньорството обединява всички – правителства, агенции на ООН, международни организации, родители, гражданското общество, религиозни групи, частния сектор, изследователи, учени и самите деца. Неговата единствена цел е да се сложи край на насилието срещу всички деца. Всяка държава може да се присъедини към Партньорството, като участието осигурява достъп до много ресурси (включително и финансови) и конкретни тествани и работещи решения.

INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца

 

INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца – резюме

 

INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца – Инфографика

 

Контролен списък за национален план за действие

Няма предстоящи събития за момента.