„INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца“ представлява базиран на доказателства ресурс на СЗО, УНИЦЕФ и други международни организации за всеки, който е ангажиран с предотвратяването и отговора на насилието над деца и подрастващи – от правителството и отговорните министерства, до обикновения човек, и от гражданското общество до частния сектор.

Той съдържа подбран набор от стратегии, почиващи на най-надеждните налични данни, в услуга на държавите и общностите да засилят фокуса върху програмите и услугите за превенция, които имат най-голям потенциал да намалят насилието над деца.

Седемте стратегии са: изпълнение и прилагане на закони, норми и ценности, безопасна среда, подкрепа за родители и полагащи грижа лица, доходи и икономическо укрепване, услуги за реакция и подкрепа, образование и житейски умения. Освен това INSPIRE съдържа две хоризонтални дейности, които съвместно допринасят за обвързването и засилването, както и за оценката на напредъка в изпълнението на седемте стратегии.