Дияна Видева, психолог: Делата за домашно насилие трудно се доказват в съда

Дияна Видева е психолог, член на Управителния съвет на асоциация „Деметра“, член на Европейска антитрафик платформа на гражданско общество, преподавател в Бургаския свободен университет – Г-жо Видева, вие сте психолог, какво е вашето обяснение за сериозния ръст на домашно насилие, сигналите по време на карантината са близо 5000, това притеснително ли е? – Много притеснителни…

Details

Необходима е цялостна промяна в модела за разрешаване на родителски конфликти

Във връзка със случая от 30 юли, при който в социалните медии беше публикуван материал под заглавието „Видео показва как баща в Елин Пелин отвлича детето си с още двама души“, ние от Национална мрежа за децата обръщаме внимание на спешната необходимост от реформа в модела, по който се работи за разрешаване на родителските конфликти…

Details

ЕС прие стратегия за по-ефективна борба срещу сексуалната злоупотреба с деца

Новоприетата Стратегия на ЕС за борба със сексуалната злоупотреба с деца предоставя рамка за цялостен отговор на тези престъпления в тяхната онлайн и офлайн форма. Престъпленията със сексуалната злоупотреба с деца са особено трудни за предотвратяване и разкриване. Има индикации, че кризата с COVID-19  е изострила проблема, особено за децата, които живеят със своите насилници.…

Details

Проблемът с домашното насилие е идентифициран, но по него не се работи

Eдно видео във фейсбук съвсем наскоро показа жестоко отношение към малко дете. Клипът е заснет от майката – извършител на побоя и психическия тормоз, и изпратен на бащата, който го дал на своя приятелката, за да го публикува в мрежата.  Полицията и социалните служби са се самосезирали и детето е изведено от дома и се…

Details

Зовът на децата зад затворените врати

Институт по социални дейности и практики и фондация „Асоциация Анимус” обявяват начало на кампанията „Зовът на децата зад затворените врати” Кампанията е насочена към широката общественост и към родителите. Целите са: да насочи вниманието към децата, които са жертви или свидетели на домашно насилие, показвайки колко болка, гняв, обич и вина има в думите, които…

Details

Изготвен е доклад от проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България“

Министерството на труда и социалната политика, в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, изпълнява проект BG05M9OP001-3.011 „Заедно срещу насилието“, в резултат на който са изготвени встъпителен доклад, в областта на насилието; доклад от проведено национално представително изследване на тема „Насилието в България“ (с приложения); анализи в областта на домашното насилие и насилието основано на признак „пол” (1 и 2); методика…

Details

Как да предпазим децата от сексуална злоупотреба?

В днешно време все по-често имаме чувството, че сексуалното насилие над деца се увеличава, а случаите на злоупотреба се множат. Дали това наистина е така е трудно да се каже, обяснява американският консултант и експерт по въпросите за предотвратяване на сексуалната злоупотреба с деца Шани Золдан-Вершчлейзър. Сексуалната злоупотреба все още е деяние, за което не…

Details

Насилието в нас и у нас

Най-голямата жертва на домашното насилие са децата. Независимо дали към тях самите има физическо посегателство, емоционален тормоз или са само свидетели на насилие в семейството, травмата за тях е дълбока и трудно преодолима. Често те се оказват в затворения кръг, в който самите те стават насилници, когато пораснат. Колко голям е проблемът с домашното насилие…

Details

Седемте велики приключения на Малкия Мечо

„Седемте велики приключения на Малкия Мечо“ е последната част от пакета „Насоки към семействата за постигане на сгурност при децата“, разработен от Фондация „За нашите деца“. Пакетът разглежда 7 ключови области на родителска грижа, които осигуряват сигурна среда на децата. „Насоки към семействата за постигане на сгурност при децата“ е предназначен за родителите, а Наръчникът „Насоки към…

Details

Наръчник „Насоки към семействата за постигане на сгурност при децата“

Наръчникът „Насоки към семействата за постигане на сгурност при децата“ е предназначен за професионалисти и описва начина, по който може да се работи със семейства за повишаване на капацитета им в 7 ключови области на родителска грижа, които осигуряват сигурна среда на децата. Той е част от пакета „Насоки към семействата за постигане на сгурност при…

Details