В началото на 2018 г. бе създадено неформалното Обединение „Детство без насилие“, което за момента включва 19 граждански организации и представители на академичния сектор, и което цели да се превърне в широка обществена платформа, обединяваща както граждански организации, така и институции, бизнес, медии, академична общност и публични личности, които заедно да работят за изграждане на нулева толерантност към насилието над деца в нашето общество.

Целите, които си поставяме, са създаване на обществена нетърпимост и промяна на нагласите към насилието. Основният подход, който сме избрали, е да помагаме и подкрепяме родителите и специалистите, работещи с деца. Планираме и застъпническа работа с институциите за промяна на законодателството и осигуряване на устойчиви мерки за защита на децата от насилие.

Наскоро проведено от нас проучване показва, че почти 90% от родителите осъзнават, че шамарът и другите подобни травмиращи практики са неефективно средство за възпитание. Въпреки това, над 70% от българските родители са използвали някаква форма на телесно наказание. В училищата и детските градини подобни практики са също много разпространени: 41% от децата са пострадали от вербално насилие, 22% от телесно наказание като удар или причиняване на болка, а 14% са били наказвани чрез игнориране. Тези тревожни данни, придружени от признанието на родителите, че са наясно, че шамарът не е ефективен, но прибягват до него в момент на безсилие и афект, тъй като не знаят как по друг начин да овладеят нежеланото поведение на детето си, ни давят ясен сигнал, че в обществото ни има огромна нужда от информация, съвети и подкрепа за родителите, така че да отглеждат децата си с по-позитивни подходи.

Ние вярваме, че разговорът за децата и детството без насилие е разговор за бъдещето на страната ни и за инвестицията в млади хора с вяра в собствените възможности, със собствено мнение, знания за своите права и отговорности пред обществото, умения за намиране на решения на предизвикателствата, правене на избори и приемане на последствията от тях. Ако и вие вярвате в това и заставате зад каузата всяко дете в България да расте без насилие, подкрепете Обединението „Детство без насилие“!

Към месец август 2018 г. в обединението участват Асоциация „Родители“, Асоциация „Деметра“, Българска асоциация по семейно планиранеБългарски център по нестопанско правоИнститут за социални дейности и практикиНационална мрежа за децатаНоу хау център за алтернативни грижи за децаСдружение „Дете и пространство“, Сдружение „Деца и юноши“, сдружение „Център за приобщаващо образование“, Фондация „Асоциация Анимус“Фондация ,ДОИТ“ , Фондация за децата в риск по света, Фондация „За нашите деца“, Фондация „Лале“, Фондация „ПИК“Фондация „П.У.Л.С.“, доц. Алексей Пампоров и доц. Велина Тодорова.