Медийни партньори на инициативата:

Нова Телевизия 

Нет Инфо

БНР

сп. Жената днес

Мама Нинджа

 

Възможности за бизнес партньорство:

  • Официално заявяване на подкрепа за каузата от името на компанията и включване във важни стратегически срещи на високо ниво и медийни изяви.
  • Популяризиране на Обединението и каузата чрез ваши информационни канали сред партньори, колеги и служители – можем да изготвим материали, които, където е релевантно – да се разпространяват.
  • Провеждане на лекции и дискусии със служители на компанията по темите за позитивното родителство.
  • Организиране на регулярни (напр. – веднъж годишно) събития за родители и деца за ваши партньори и служители, на които да се представят теми за позитивното възпитание, помощни материали и др.
  • Създаване на вътрешен форум или платформа за служители, в която родители да могат да търсят помощ и подкрепа, да задават въпроси, които ги вълнуват по темата (за алтернативи на наказанията, за въпроси за възпитанието на децата, за реални случаи на училищен тормоз сред техните деца или за подаване на сигнали при съмнение за насилие над деца).
  • Представяне на дейностите на членовете на Обединението в програмите ви за доброволчество и предоставяне на възможност на служителите да се включат.
  • Разработване на специално предназначени за вашите служители предложения за екипни участия в дейности на Обединението или неговите членове, под формата на тийм билдинг или доброволчество.
  • Разработване на официална фирмена политика за работа с деца и дейности, насочени към деца.

За контакт: Александра Георгиева, alexandra.georgieva@nmd.bg