Приета е Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2021 г.

  Mинистерският съвет прие с решение Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2021 г. Националната програма се изготвя ежегодно, в отговор на нуждите от стратегически политики и оперативни мерки, в зависимост от актуалните тенденции по отношение на това явление и неговото противодействие. Националната програма реализира на…