И един шамар е проблем

  Госпожо Андонова, ето че пак се оказахме в темата за „традиционната“ шамарена педагогика“. Преди да ви задам уточняващи въпроси бихте ли ни казали как си обяснявате факта ,че български политик легитимира наскоро упражняването на насилие над децата? Юлия Андонова: Аз много благодаря за поканата и готовността да поговорим отново за телесното наказание и за…