INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца

„INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца“ представлява базиран на доказателства ресурс на СЗО, УНИЦЕФ и други международни организации за всеки, който е ангажиран с предотвратяването и отговора на насилието над деца и подрастващи – от правителството и отговорните министерства, до обикновения човек, и от гражданското общество до частния сектор. Той съдържа подбран…

Кампания „За по-човечно детско правосъдие“

Знаете ли, че в България все още има действащи закони, създадени през 50-те години на миналия век? Един от тях засяга българските деца.   Всяка година над 10 000 деца в България са засегнати от 60-годишния Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Той трябва да помага за решаването на проблемите на…