INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца

„INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца“ представлява базиран на доказателства ресурс на СЗО, УНИЦЕФ и други международни организации за всеки, който е ангажиран с предотвратяването и отговора на насилието над деца и подрастващи – от правителството и отговорните министерства, до обикновения човек, и от гражданското общество до частния сектор. Той съдържа подбран…

Да отворим нова страница в разбирането на телесното наказание

Проектът „Да отворим нова страница – Движение в помощ на деца срещу физическа заплаха и емоционална репресия“, обединява организации от 4 страни членки на ЕС (България, Кипър, Португалия и Исландия). Той се финансира от Програмата за правата, равенството и гражданството на Европейския съюз. Целта на проекта е следвайки добрите практики от Исландия, да се създаде…

Да бъдеш баща

„Да бъдеш Баща“ е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. Тя е част от международната кампания MenCare. На света има приблизително три и половина милиарда мъже и всички те са различни – високи и ниски, богати и бедни, черни и бели… Има обаче…

Училище без страх

Проект „Ключ към училище без страх” представлява цялостен училищен подход за справяне със стреса и агресията в училище Фондация „Асоциация Анимус”, в партньорство с неправителствени организации, активни в областта на превенцията на насилието в училище, изпълнява проект “Ключ към училище без страх”, съфинансиран от Фондация „ОУК”, Швейцария. Проектът стартира на 01.03.2016 г. и ще продължи…

Партньорство за учене и действие

Партньорството за учене и действие (ПУД) е мрежа за обмен на идеи и реализиране на добри практики, която работи за превенцията на сексуалната експлоатация на деца. Партньорството обединява заинтересовани лица и институции, с опит в дейностите за предотвратяване на насилие, експлоатация и посегателства. ПУД е инициатива в рамките на проекта на БАСП „Изкуството да информираш:…

Кампания „За по-човечно детско правосъдие“

Знаете ли, че в България все още има действащи закони, създадени през 50-те години на миналия век? Един от тях засяга българските деца.   Всяка година над 10 000 деца в България са засегнати от 60-годишния Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Той трябва да помага за решаването на проблемите на…