Увеличение на сигналите за насилие над деца

През първото шестмесечие на 2020 и 2021 г. водещи са сигналите, свързани с различните форми на насилие над деца и други рискове за детето, следвани от жалбите, които се отнасят до категорията „дете в риск” и сигнали за родителските права или нарушени лични контакти с детето от страна на единия родител, посочиха от Агенцията за закрила на детето.