Мерки срещу сексуалното онлайн насилие над деца

В контекста на тревожно увеличаване на обема на материалите за насилие над деца в Интернет, по време на сесията през юли евродепутатите одобриха временен регламент, който позволява на уеб-базирани доставчици на услуги да продължат да се борят с материалите за сексуално насилие над деца онлайн на доброволни начала.