Сексуалното насилие и злоупотребата с деца – готови ли сме да отстъпим от личната неприкосновеност онлайн?

Проучването е направено между август и октомври 2021 г сред хора над 18 години в осем държави-членки на Европейския съюз: Франция, Германия, Унгария, Италия, Холандия, Полша, Испания и Швеция. Изследването разкрива обществените познания и отношението към безопасността на децата онлайн и как това се пресича с опасенията за поверителността.