Насилието над деца – един от най-сериозните проблеми на света днес

Насилието има за резултат сериозни последици и загуби за обществото, като за децата, преживели насилие, е много по-вероятно да имат рисково поведение в бъдеще. Ако едно дете е било изложено на повече от 4 неблагоприятни преживявания в детството си, то за него 2 пъти нараства рискът от сърдечни заболявания, 4 пъти – от употреба на алкохол по рисков начин, 6 пъти по-често е възможно да има нежелана бременност в тийнейджърските си години, 6 пъти по-често пропушва, 20 пъти по-често може да извърши престъпление и да попадне в затвора и 49 пъти e по-вероятно да направи опит за самоубийство.