Въпросите, чиито отговори трябва да знае всяко дете

Направете този малък тест с хлапетата си, за да проверите дали знаят как да реагират при опасни ситуации. Въпросите, на които не могат да отговорят, можете да им разясните и след време да ги попитате отново. Направете го и с по-големите деца. По-добре да им досадим, отколкото да пропуснем нещо важно. Ето и въпросите, a…

Заработиха четири Центъра за права на децата в страната

Четирите центъра в страната – в София, Враца, Русе и Пазарджик, планирани като част от проекта „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона”, вече работят. Проектът се изпълнява от Национална мрежа за децата с подкрепата на фондация „Велукс”, Дания. Негова основна цел, освен изграждането на Центрове, е пилотиране на услуги,…