INSPIRE

INSPIRE е технически пакет за всеки, който е ангажиран с превенцията на и справянето с насилието над деца и юноши – от правителството до обикновения човек и от гражданското общество до частния сектор.

Той съдържа подбран набор от стратегии, основани на най-надеждните налични данни и с най-голям потенциал да намалят насилието над деца. Десет агенции с дългогодишен опит в поощряването на последователни и базирани на доказателства подходи за предотвратяване на насилието над деца работиха заедно, за да създадат INSPIRE. Тези организации се обединяват и призовават държавите и общностите да задълбочат усилията си за предотвратяване и реагиране срещу насилието над деца като прилагат стратегиите от пакета.

Насилието над деца и юноши включва физическо, сексуално и емоционално насилие и малтретиране. Що се отнася до бебетата и по-малките деца, насилието най-често е под формата на малтретиране от страна на родителите, полагащите грижа лица или други авторитетни фигури. Когато децата порастват, насилието между връстници и насилието от страна на интимния партньор – тормоз, сбивания, сексуално насилие и нападения, също стават често срещани.

Насилието над деца има значителни дълготрайни ефекти, които застрашават благосъстоянието на децата и могат да повлияят на живота им като възрастни. Излагането на насилие в ранна възраст може да увреди развитието на мозъка и да доведе до редица непосредствени или дълготрайни последици за физическото и
психичното здраве. Непосредствените и дългосрочните последствия за общественото здраве и икономическите последствия подкопават ефективността на инвестициите в образованието, здравеопазването и благосъстоянието на децата. Насилието над деца също така влошава продуктивността на бъдещите поколения.

 

Голяма част от това насилие и огромното му въздействие могат да бъдат предотвратени чрез програми, които адресират първопричините и рисковите фактори за насилието.

Насилието произтича от взаимодействие между индивидуални, междуличностни, общностни и обществени фактори и тези четири нива представляват ключовите точки за стратегиите на INSPIRE.

Визията на INSPIRE е свят, в който всички правителства, със силното участие на гражданското общество и общностите, систематично прилагат и наблюдават изпълнението на интервенции за предотвратяване и реагиране срещу насилието над деца и подрастващи и им помагат да достигнат пълния си потенциал.

INSPIRE има за цел да подпомогне страните и общностите в постигането на ключовите приоритети на Целите за устойчиво развитие за 2030 г. – нов набор от цели, които държавите-членки на ООН ще използват за определяне на своите приоритети в периода 2016-2030 г.

Глобално партньорство за прекратяване на насилието над деца

През юли 2016 г. Генералният секретар на ООН основа Глобалното партньорство за прекратяване на насилието срещу деца и свързания с него фонд. Партньорството обединява всички – правителства, агенции на ООН, международни организации, родители, гражданското общество, религиозни групи, частния сектор, изследователи, учени и самите деца. Неговата единствена цел е да се сложи край на насилието срещу всички деца. Всяка държава може да се присъедини към Партньорството, като участието осигурява достъп до много ресурси (включително и финансови) и конкретни тествани и работещи решения.

INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца


INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца – резюме


INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца – Инфографика


Наръчник на INSPIRE: Действия за прилагане на седемте стратегии
за прекратяване на насилието над деца


Контролен списък за национален план за действие


Водени от държавата усилия за прекратяване на насилието срещу деца

Няма предстоящи събития за момента.