Над 420 деца, жертви на насилие или трафик, са преминали през Кризисния център

Кризисен център „Самарянска къща“, управляван от Сдружение „Самаряни“, отбелязва своя 17-ти рожден ден. За този период 746 клиенти са ползвали услугите му, като 427 от тях са деца – 368 заради домашно насилие и 27 заради трафик, 32 поради други социални рискове. Към Приемната са били насочени общо 1485 клиенти; осъществени консултации в рамките на…