Обучение по прилагане на метода “Семейна групова конференция” във Враца

На 11 и 12 януари 2018 г. в Центъра за правата на децата ще се проведе обучение по прилагане на метода „Семейна групова конференция“. Водещ на обучението ще бъде Диана Русева, психолог и сертифициран обучител. Участниците ще придобият познания за прилагането на метода, който допринася за намиране на решение на различни проблеми и при които…

В Община Пазарджик се проведе обучение на тема “Процедура при разглеждане на наказателни дела при непълнолетни извършители на престъпления. Мерки за противодействие на трафика на деца”

В Община Пазарджик се проведе обучение на тема “Процедура при разглеждане на наказателни дела при непълнолетни извършители на престъпления. Мерки за противодействие на трафика на деца”. Обучението се организира от Фонд за превенция на престъпността ИГА и МКБППМН, Пазарджик, в рамките на проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в контакт…